Par riječi o guslama

Gusle su narodni muzički instrument s područja Balkana. Ovaj instrument ima jednu, ili eventualno dve žice. Najčešće su napravljene od javorovog drveta. Kao jednožičani instrument, gusle se sreću u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini i Dalmaciji.

Žice su napravljene od trideset upredenih konjskih dlaka, kao što je slučaj i sa strunom gudala. Gudalo se koristi tako što se povlači po zategnutim žicama, proizvodeći oštar i dramatičan zvuk, koji je izuzetno ekspresivan. Gusle spadaju u instrumente za koje je potrebno veliko umeće sviranja.

Same gusle sastoje se od muzičke kutije koja je presvučena životinjskom kožom na koju se nadovezuje dugačak vrat na čijem završetku je izrezbarena životinjska (najčešće konjska) ili ptičija (najčešće orao ili soko) glava.

Pri sviranju, tijelo gusala se polaže na koljena (u krilo), dok dugačak vrat pridržava dlan jedne ruke.

Gusle su igrale važnu ulogu u istoriji epske poezije budući da su guslari — narodni pevači, opjevali događaje iz nacionalne istorije vjekovima, sve dok ti tekstovi nisu konačno zapisani.

Djelovi gusala:
Varjača - zvučno tijelo - izdubljeno drvo preko koga je nategnuta jagnjeća, zečja ili jareća koža na kojoj je na sredini napravljena perforacija radi zvučnosti instrumenta. Držač se sastoji od «vrata» i «glave».
«Glava» je sam vrh gusala i obično je vrlo bogato ukrašena, može biti izrezbaren lik čoveka, konja, ptice itd, dok je «vrat» deo za koji guslar drži gusle, dok drugom rukom gudalom prelazi preko nategnutih struna. Strune su napravljene od dlaka iz konjskog repa. Oputa - dio za koji je struna pričvršćena pri dnu gusala. Kočić - nalazi se između «glave» i «drška» i na njega se namotava struna. Konj ili konjić - komadić drveta koji odvaja strunu od zvučnog dijela. Nalazi se između «opute» i perforacije, a može biti do «tri prsta» visine. Lučac - gudalo napravljeno od prirodno zakrivljene grane i strune od konjske dlake.

Prva beleška o guslama među Južnim Slovenima dolazi od Vizantinaca, iz prve polovine VII vijeka.

Prikaži

Izrada duboreza

Duborez je umjetnička tehnika obrade drveta gdje

Majstor

Medojević Đoko

Rođen je 08.05.1958. godine u Mojkovcu, gdje živi i radi. Po zanimanju je stolar, a izradom gusala i duboreza se bavi zadnjih četrdeset godina. Izrada gusala zahtijeva puno strpljenja i vještine i traje od 15 do 30 dana zavisno od nivoa detalja. Gusle izrađuje na tradicionalan način ručnom obradom drveta uz pomoć dlijeta. Takođe, gusle se izrađuju iz samo jednog dijela drveta što doprinosi kvalitetu izrade i dugotrajnosti.

U toku svoje karijere napravio je preko 50 gusala.